Коллектив
Байкоочу кеңеш
Чолпонбек Жумашукуров
Чолпонбек Жумашукуров

Байкоочулар Кеңеши – Клубдун мүчөлөрүнүн ичинен, мүчөлөр тарабынан бир жылга уюмдун контролдук милдетин аткаруучу бөлүк болуп шайланат. Байкоочулар Кеңешинин мүчөлөрү ички ченемдик, саясаттык жана стратегиялык иштердин документтерин камсыздайт. Алар Клубдун иштелип жаткан долбоорлоруна мониторинг жүргүзүү үчүн жана иштелип бүткөн долбоорлорго баа берүү максатында көп чогулуштарды өткөрүп келишет.