Лидерлик Программа
ProKG профессионалдар клубу мега-билим берүүчү ProKG Лидерлик Программасын 19-23 жаш курактагы жаштарга ачык деп кубануу менен кабарлайт.